Historia Nazwy ” Szmaragdowy Rój”
 

>>Polecamy Historie szczepu w pokazie multimedialnym wejdź i ściągnij <<

 

Nazwa naszego szczepu wywodzi się z kryptonimu konspiracyjnego hufca Szarych Szeregów działającego na terenie Gdyni pomiędzy rokiem 1940-1942. Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że na terenie Gdyni Szare Szeregi na przełomie 1941 i 1942r. były podzielone na dwie jednostki organizacyjne, hufiec dh .hm. Lucjana Cylkowskiego THH i „Szmaragdowy Rój” dowodzony przez dh. Edmunda Dylewskiego.

Terenem działalności hufca była Chylonia. W przeciwieństwie do Tajnego Hufca Harcerzy nie posługiwał się on nomenklaturą wojskową, ponieważ składał się głównie z harcerzy poniżej 18 roku życia. W hufcu w przeciwieństwie do organizacji innych rejonów kraju znajdowały się również –obok chłopców-dziewczęta , które nazywano pszczółkami. Tworzyły one zastępy sanitarne i łączności kurierskiej.

Hufiec Szmaragdowy Rój prowadził nieco inna działalność konspiracyjną niż Tajny Hufiec Harcerzy głównie z racji młodego wieku harcerzy. Mniejszy zakres miała działalność wywiadowcza. Członkowie hufca zbierali informacje o ruchach statków w porcie i stoczni oraz o nastrojach wśród ludności polskiej i niemieckiej. Rejestrowali zbrodnie hitlerowskie, gromadzili nazwiska i adresy członków władz okupacyjnych. Poza tym tym trwało czysto harcerskie szkolenie co miało po wojnie dać gotową kadrę instruktorską.

1942r. był okresem największej aktywności konspiracyjnej harcerzy w Gdyni. Niestety jesienią nastąpił tragiczny przełom w historii konspiracyjnego hufca Szmaragdowy Rój. Nastąpiły aresztowania, które doprowadziły do rozbicia hufca. Nie udało się ustalić, co bezpośrednio doprowadziło do aresztowań jesienią 1942 r. 30 września 1942 aresztowano komendanta hufca dh. Edmunda Dylewskiego. Aresztowanych brutalnie torturowano a następnie umieszczono w obozie koncentracyjnym Stutthof Po jesiennych aresztowaniach przestała istnieć siatka Szarych Szeregów. Harcerze, których nie objęła fala zatrzymań zaprzestali dzialalności, będą prowadzili ją w bardzo ograniczonym zakresie. Po krótkiej przerwie niezłomni skauci rozpoczęli jednak na nowo konspiracyjną działalność…………

Szare Szeregi były zorganizowane w podobny sposób jak przedwojenne ZHP. Podział kraju na chorągwie był ten sam. Zgodnie z zasadami konspiracji, nazwy poszczególnych pionów organizacji były kryptonimami:

ZHP- Szare Szeregi

Główna Kwatera-Pasieka

chorągwie-Ul

hufiec-Rój

drużyna- Rodzina

zastępy- Pszczoła

Informacje na podstawie książki pana Dariusza Małszyckiego „ Harcerstwo w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie okupacji” Muzeum Miasta w Gdyni Gdynia 1997