Komendantka Szczepu: phm. Ewa Blaszke

Z-ca komendantki:

-phm. Marta Stefaniak,

-phm. Małgorzata Wardzyńska,

-HO Magdalena Biernat